Polyproplen ve Çelik Tel Takviyeli Betonlar

Beton tokluğunun ve düktilitesinin artırılmak istendiği durumların çaresi, plastik rötre çatlaklarına karşı kürün yardımcısı, mikro çatlakların düşmanı lif takviyeli betonlar… Endüstriyel yer döşemeleri, tünel iksa püskürtme betonları…

Renkli Betonlar

Mimari estetik için form ile birlikte renkten de faydalanmak isteyen uygulamacılara sunduğumuz kozmetik bir çözüm…

TS EN 206 standardına göre Tasarlanmış Beton Sınıfları

Beton standardı uyarınca tüm çevresel etki, kıvam, basınç dayanımı, birim hacim kütlesi (yoğunluk), en büyük dane çapı sınıflarında tasarlanan betonlardır.

Müşteri Tarifine ve Şartnamelerine Uygun Özel Betonlar

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına veya projelerinin şartnamelerine göre özel olarak hazırlanan betonlardır.

Mineral Katkılı Betonlar

Hidratasyon ısısının kontrollü olarak düşük tutulmasının gerektiği kütle betonları, sülfat etkisine ve deniz suyundan kaynaklanan klorür etkisine maruz yapılar, kıyı yapıları, açık deniz yapıları için yüksek performanslı çevre dostu betonlardır.

Geciktiricili veya Hızlandırıcılı Betonlar

Şantiye koşulları gereğince priz süresinin uzatılması veya kısaltılmasının istendiği durumlara uygun betonlardır.

Yüzey Sertleştirici Uygulamalarına Uyumlu Betonlar

Endüstriyel zemin uygulamalarında yüzey mukavemetini ve aşınma direncini yükseltmek, tozumayı engellemek amacı ile uygulanması istenen yüzey sertleştirici tozlar ile yüksek uyuma sahip betonlardır.

Kendiliğinden Yerleşen (Sıkışan) Betonlar

Zor kalıp şekilleri, sık ve yoğun donatılı, pürüzsüz yüzey görünümü istenen yapı elemanları için ideal bir seçimdir. Yerleştirme ve sıkıştırma için şişleme veya vibrasyon gerekmez. En son teknoloji ürünü kimyasal katkılar ile özel olarak tasarlanmaktadır. Deprem güçlendirmeleri, pompanın ulaşamadığı yerlere akarak ulaşma ve yerleştirme ve sıkıştırma işçiliklerinden tasarruf sağlar.

Hafif Betonlar

Yapının zati ağırlığını azaltmak istenilen durumlarda kullanılmaktadır. Hafifliği, basınç dayanımından daha önceliklidir. Beton görünümlü hafif duvar elemanları, tesviye betonları, şap ve sıvalar için özel agregalı, özel katkılı pompalanabilir karışımlardır.

Püskürtme Beton

Tünel iksaları, şev takviyeleri, çelik elemanların yangın dayanımı özelliklerinin iyileştirmesi için kaplanmaları, özel mimari uygulamalarda kullanılmaktadır. Kuru veya yaş karışım çeşitleri kullanılacak ekipmana göre seçilebilir.

Enjeksiyon Harç ve Şerbetleri

Baraj inşaatları, zemin iyileştirmeleri gibi geoteknik uygulamalarda kullanılmaktadır. İstenilen yoğunlukta ve gradasyonda üretilmektedir.

Geçirimli (Poroz) Betonlar

Suyun beton tabakasından hızlıca geçerek uzaklaşması istenen uygulamalar için tercih edilmektedir. Tenis kortu zeminlerinin kaplanmasında, drenaj borularının korunmasında ve mimari uygulamalarda kullanılmaktadır.

Hava Sürüklenmiş Betonlar

Beton içerisinde mikroskobik hava kabarcıkları oluşturulan betonlardır. Donma – Çözünme etkisinin yoğun görülebileceği iklim bölgelerinde, kaplama yapılmadan açık yüzeyli bırakılacak beton elemanlar için uygun bir çözümdür.